تخم مرغ یکی از غذاهای مهم و منابع غذایی با ارزش برای همه انسان های علی الخصوص کودکان است، بد قلقی و بدغذایی کودکان شاید باعث شود پروتئین و امگا ۳ لازم برای بدن آن ها به دلیل امتناع از خوردن تخم مرغ، تامین نشود.